Premium QR Pad
35.00 Kč 35.00 Kč 35.0 CZK
Bluetooth Printer
2,500.00 Kč 2,500.00 Kč 2500.0 CZK
PRO Monthly Subscription (single shop)
1,099.00 Kč 1,099.00 Kč 1099.0 CZK
Tablet
2,000.00 Kč 2,000.00 Kč 2000.0 CZK
Pro Yearly Subscription (per location)
9,891.00 Kč 9,891.00 Kč 9891.0 CZK
Cloud Printer
4,500.00 Kč 4,500.00 Kč 4500.0 CZK
Standard QR Sticker
28.00 Kč 28.00 Kč 28.0 CZK
Box of 25 leaflets
270.00 Kč 270.00 Kč 270.0 CZK
AAHI Banner advertising - 4 weeks
2,000.00 Kč 2,000.00 Kč 2000.0 CZK
Daily menu upload - 4 weeks
250.00 Kč 250.00 Kč 250.0 CZK
One time menu upload
70.00 Kč 70.00 Kč 70.0 CZK